Tranh
So sánh sản phẩm
 • Tranh bút lửa

 • Tranh sơn dầu

 • Tranh thủy mặc

 • Tranh tường

Tranh

 • Thư pháp chữ Ngộ

  Tác phẩm: NGỘ
  Chất liệu: giấy điều mỹ thuật
  Kích thước: 60x95 cm

  Nội dung: 
  Trăm năm nhìn xuống đời mộng ảo
  Khoảnh khắc nhìn lên ngộ lẽ trời...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Lộc

  Tác phẩm: LỘC
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 35x65 cm

  Nội dung: 
  .Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm.
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phát

  Tác phẩm: PHÁT
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 35x65 cm

  Nội dung: 
  Tân tế tân xuân tân cảnh sắc
  Phát tài phát lộc phát vinh hoa
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Nhẫn

  Tác phẩm: 
  1. LƯỠNG NGHI ĐẠI CÁT

  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 60x60cm
  Nội dung:
  Tài lộc bình an
  Gia hòa viên mãn...
  2. THƯ PHÁP CHỮ NHẪN

  Chất liệu: giấy điều, dó
  Kích thước: 40x40 cm
  Nội dung: 
  Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
  Lùi một bước biển rộng trời cao...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Gia Đình

  Tác phẩm: Gia Đình 
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 50x80 cm

  Nội dung: 
  Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hy sinh
  Con là lẽ sống niềm tin
  Là nguồn Hạnh Phúc gia đình ấm êm...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Chữ Phúc Đức

  1. Tác phẩm chữ Phúc
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung:
  Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt
  Cành nhân bền vạn thuở hoa thơm...


  2. Tác phẩm chữ Đức
  Chất liệu: giấy điều mỹ thuật
  Kích thước: 40x40 cm
  Nội dung: 
  Người trồng cây hạnh để chơi
  Ta trồng cây đức để đời mai sau...

   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phúc

  Tác phẩm chữ Phúc
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 120 x 40cm
  Nội dung:
  Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt
  Cành nhân bền vạn thuở hoa thơm..


  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Thuận

  Tác phẩm: Chữ Thuận
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước:  60x60 (cm)
  N
  ội dung
  Phu thê thuận hòa
  Nhi tử thuận hiếu
  Hành xử thuận thiên
  Lộc tài thuận lợi..
   Ý nghĩa: 
  Vợ chồng hòa thuận với nhau
  Con cái hiếu thuận với cha mẹ
  Việc làm, ứng xử hợp với trời ( lẽ phi)
  Tài lộc sẽ được thuận lợi...
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: https://thuphapngocdinh.com/
 • Thư pháp chữ Lộc

  Tác phẩm: Lộc
  Kích thước: 40x120 cm
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa.

  Nội dung
  Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm
  ( Nhiều tài nhiều lộc nhiều phúc đức
  Được thời được lợi được lòng người).

  Liên hệThư pháp Ngọc Đình
  Hotline: 0915 86 9966 (Zalo), 0972472186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: thuphapngocdinh.com

   
 • Tranh vẽ hoa đào

  Tác phẩm: Hoa đào đại cát
  Kích thước: 50x90 cm
  Chất liệu xuyến chỉ bồi lụa

  Nội dung:
  Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm

  Liên hệ: Thư pháp Ngọc Đình
  Hotline: 0915 86 99 66 ( Có Zalo), 0972472186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: thuphapngocdinh.com

   
 • Tranh vẽ hoa mai

  Tác phẩm: Hoa Mai
  Kích thước: 50x90 cm
  Chất liệu: Xuyến chỉ bồi lụa 
  Nội dung: 
  Lộc biếc mai vàng năm hạnh phúc
  Đời vui sức khỏe tết an khang

  Liên hệ: Thư pháp Ngọc Đình
  Hotline: 0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinshu@gmail.com
  Website: thuphapngocdinh.com

   
 • Thư pháp chữ Thuận

  Tác phẩm: Chữ Thuận
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước:  50 x 90 (cm)
  N
  ội dung
  Phu thê thuận hòa
  Nhi tử thuận hiếu
  Hành xử thuận thiên
  Lộc tài thuận lợi..
   Ý nghĩa: 
  Vợ chồng hòa thuận với nhau
  Con cái hiếu thuận với cha mẹ
  Việc làm, ứng xử hợp với trời ( lẽ phi)
  Tài lộc sẽ được thuận lợi...
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: https://thuphapngocdinh.com/