Tranh
So sánh sản phẩm
 • Tranh bút lửa

 • Tranh sơn dầu

 • Tranh thủy mặc

 • Tranh tường

Tranh

 • Thư pháp chữ Hiếu

  Tác phẩm: HIẾU 
  Chất liệu: điều, lụa + khung kính
  Kích thước:  50X100 (cm)
  N
  ội dung
  Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
  Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

  Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
  Gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha
  Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
  Mang tấm lưng gầy cha che chở đời con
  Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
  Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không..!

   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Trí

  Tác phẩm: Chữ TRÍ
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 50x80 cm
  N
  ội dung: 
  Tâm bình minh trí
  Vạn sự cát thành...
  Ý nghĩa​: Khi lòng bình tĩnh, trí tuệ sáng suốt thì mọi việc sẽ thành tốt lành...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo) , 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Ninh tĩnh trí viễn

  Tác phẩm: NINH TĨNH TRÍ VIỄN
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x60 cm
  N
  ội dung: 
  yên tĩnh trí tuệ vươn xa...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư Pháp Chữ HOÀ

  Tác phẩm: HOÀ
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
  Nội dung:
  D
  ĩ hòa vi quý
  Hoà khí sinh tài
  Ý nghĩa
  Lấy sự hòa hợp làm điều quý báu 
  Hoà khí sinh ra tài lộc, đạt được thời vận và yên ổn vững chắc
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Phúc Lộc Thọ

  Tác phẩm: PHÚC LỘC THỌ
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa, đóng khung kính.
  Kích thước: 30x80 cm
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh sen

  Tác phẩm: THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
  Chất liệu: đá trắng tư nhiên, màu acrylic
  Kích thước: 25 cm, chân đế 4cm
  Nội dung:
  Thuận buồm xuôi gió... 
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh sen trên đá

  Tác phẩm: NHẪN ĐỂ THÀNH CÔNG
  Chất liệu: đá trắng tư nhiên, màu acrylic
  Kích thước: 25 cm, chân đế 4cm
  Nội dung:
  Tiểu sự nhẫn
  Đại sự thành... 
  ( Vi
  ệc nhỏ mà nhẫn được thì việc lớn ắt sẽ thành).
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh hoa Sen

  Tác phẩm: Hoa Sen
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x60 cm
   
 • Tranh thuỷ mặc vẽ trúc

  Tác phẩm: Mặc trúc
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 45x120 cm
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh bút lửa chữ Phúc

  Tác phẩm: Thư pháp bút lửa Phúc Lộc Thọ
  Chất liệu: gỗ 
  Kích thước: 30x50 cm
  Nội dung:
  Ph
  úc như Đồng hải trường lưu thuỷ...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh Bút lửa Phúc Lộc Thọ

  Tác phẩm: Thư pháp bút lửa Phúc Lộc Thọ
  Chất liệu: gỗ 
  Kích thước: 30x50 cm
  Nội dung:
  Ph
  úc như Đồng hải trường lưu thuỷ
  Lộc tiến vinh vinh tử tôn hưng
  Thọ tủ nam sơn bất lão tùng...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp bút lửa chữ LỘC

  Tác phẩm: Thư pháp bút lửa chữ LỘC
  Chất liệu: gỗ 
  Kích thước: 30x50 cm
  Nội dung:
  L
  ộc tấn vinh hoa, tử tôn hưng...
  Ý nghĩa
  Hoà khí sinh ra tài lộc, đạt được thời vận và yên ổn vững chắc
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com