Tranh
So sánh sản phẩm
 • Tranh bút lửa

 • Tranh sơn dầu

 • Tranh thủy mặc

 • Tranh tường

Tranh

 • Lưỡng Nghi Đại Cát

  Tác phẩm: LƯỠNG NGHI ĐẠI CÁT
  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 60x60 cm

  Nội dung:
  Thời đáo hưng long phúc thọ hội
  Vận phùng phát đạt lộc tài sinh


   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
   

   
 • HOÀ

  Tác phẩm: HOÀ
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
  Nội dung:
  Tâm hoà an phát
  Ý nghĩa: Lòng người hoà hợp thì sẽ phát triển ổn định
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • MẪU ĐƠN

  Tác phẩm: MẪU ĐƠN
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ  + khung kính
  Kích thước: 60x120 cm.

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • PHÚC LỘC THỌ

  Tác phẩm: PHÚC LỘC THỌ
  Nội dung
  - Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  - Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng
  - Thọ tuỷ nam sơn bất lão tùng
  Chất liệu: giấy bo mỹ thuật + khung kính
  Kích thước: 50x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • CHA MẸ

  Tác phẩm: CHA MẸ
  Nội dung
  Cầu cho cha được thanh nhàn
  Chúc cho mẹ được an khang tháng ngày...

  Chất liệu: giấy bo mỹ thuật + khung kính
  Kích thước: 50x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • CÂU ĐỐI THỜ

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ
  Nội dung: 
  Tổ công tông đức thiên niên thịnh
  Tôn tủ hiếu hiền vạn đại hưng
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 120x30 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • PHÚC

  Tác phẩm: PHÚC
  Nội dung: Phúc lộc trường hưng ( phúc lộc phát triển dài lâu)
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 50x50 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • MẶC TRÚC

  Tác phẩm: MẶC TRÚC
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 50x50 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • MAI LAN CÚC TRÚC

  Tác phẩm: MAI LAN CÚC TRÚC
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 30x70 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • TÂM

  Tác phẩm: TÂM
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 50x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • LIÊN HOA

  Tác phẩm: LIÊN HOA
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 50x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • TÂM - TÀI - ĐỨC

  Tác phẩm: TÂM- TÀI - ĐỨC
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc + khung kính
  Kích thước: 40x40 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/