Tranh
So sánh sản phẩm
 • Tranh bút lửa

 • Tranh sơn dầu

 • Tranh thủy mặc

 • Tranh tường

Tranh

 • MẶC TRÚC

  Tác phẩm: MẶC TRÚC
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 50x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • MAI LAN CÚC TRÚC

  Tác phẩm: MAI LAN CÚC TRÚC
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 30x70 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • LIÊN HOA

  Tác phẩm: LIÊN HOA
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 70x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • MẶC TRÚC

  Tác phẩm: MẶC TRÚC
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 50x50 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • PHÚC

  Tác phẩm: Phúc
  Chất liệu:
   gỗ lồng mức
  Kích thước: 30x70 cm
  Nội dung: 
  "Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • CHA MẸ

  Tác phẩm: Cha Mẹ
  Chất liệu: Gỗ lồng mức
  Kích thước: 30x60 cm
  Nội dung:
  "Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
  Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • GIA ĐÌNH

  Tác phẩmGia đình
  Chất liệu
  : Gỗ lồng mức
  Kích thước: 30X70 cm
  Nôi dung:
  "Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hy sinh
  Con là lẽ sống niềm tin
  Là nguồn hạnh phúc gia đình ấm êm".

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: thuphapngocdinh.com
 • TRÍ

  Tác phẩmTrí( trí tuệ)
  Chất liệu: Gỗ lồng mức
  Kích thước: 30x70 cm
  Nội dung: 
  "Đời vô thường lấy tâm làm điểm sáng
  Trí mở đường dẫn lối phân minh"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • VỢ CHỒNG

  Tác phẩmVợ chồng
  Chất liệu: gỗ lồng mức
  Kích thước: 30x70 (cm)
  Nội dung:
  "Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
  Thương nhau đến lúc bạc đầu càng thương"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • MAI LAN CÚC TRÚC

  Tác phẩm: Mai lan Cúc Trúc
  Chất liệu: trục lụa bồi xuyến
  Kích thước: 35 x 120 cm

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/