Chủ đề cuộc sống
So sánh sản phẩm

Chủ đề cuộc sống

 • Thư pháp chữ MỘNG

  Tác phẩm:  MỘNG
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x70cm
  Nội dung: 
  Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
  Được mất bại thành bỗng hoá hư không
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo)0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tri Kỉ

  Tác phẩm:  TRI KỈ
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x70cm
  Nội dung: 
  Quen biết khắp thiên hạ
  Tri kỉ được mấy người
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo)0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đạo

  Tác phẩm:  ĐẠO
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  Đời không giông tố tâm không sáng
  Đạo chẳng phong ba đạo chẳng thành
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Vinh Hoa

  Tác phẩm:  VINH HOA 
  Chất liệu: giấy điều
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  '''''.
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đức

  Tác phẩm:  ĐỨC 
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  Đức trọng nhân trường thọ
  Tâm khoan phúc tự lai...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ An

  Tác phẩm:  AN
  Chất liệu: giấy điều, khung kính.
  Kích thước: 50x70 cm
  Nội dung: 
  "An nhiên tự tại đời thong dong..."
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đạo

  Tác phẩm:  ĐẠO
  Chất liệu: lá sen tự nhiên ướp khô
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  Đời không giông tố tâm không sáng
  Đạo chẳng phong ba đạo chẳng thành
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phát

  Tác phẩm:  PHÁT 
  Chất liệu:giấy điều, xuyến bồi lụa
  Kích thước: 56x60 cm
  Nội dung: 
  Tân tế tân xuân tân cảnh sắc
  Phát tài phát lộc phát vinh hoa
  Năm sáng tác: 2019

   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đức

  Tác phẩm:  ĐỨC 
  Chất liệu: lá sen tự nhiên ướp khô
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  Đức trọng nhân trường thọ
  Tâm khoan phúc tự lai...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • NGỘ

  Tác phẩm:  Ngộ
  Chất liệu: lá sen tự nhiên ướp khô
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  Khi mê bùn chỉ là bùn
  Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Hưng Thịnh

  Tác phẩm:  Hưng Thịnh
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa.
  Kích thước: 50x120 cm
  Nội dung: 
  Sinh ý Hưng long thông tứ hải
  Tài nguyên mậu dịch đạt tam giang
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Hạnh Phúc

  Tác phẩm: Hạnh Phúc
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa.
  Kích thước: 50x120 cm
  Nội dung: 
  Phu thê thuận hòa
  Nhi tử thuận hiếu
  Hành xử thuận thiên
  Lộc tài thuận lợi...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com