Chủ đề Mùa xuân, chúc Tết
So sánh sản phẩm

Chủ đề Mùa xuân, chúc Tết

 • Thư pháp chữ Phúc

  Tác phẩm: PHÚC 
  Nội dung
  Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng 

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Thọ

  Tác phẩm: THỌ 
  Nội dung
  Thọ tỉ Nam sơn tùng bất lão
  Phúc như Đông hải mãi trường lưu

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Lộc

  Tác phẩm: LỘC  
  Nội dung
  Lộc biếc mai vàng xuân hạnh phúc
  Đời vui hạnh phúc tết an khang...
  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Phúc Lộc Thọ

  Tác phẩm:  Phúc Lộc Thọ 
  Chất liệu: giấy dó, xuyến chỉ bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 50x100 cm

  Nội dung: 
  Phúc:
   Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt 
  Cành nhân bền vạn thuở hoa thơm
  Lộc:
  Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm
  Thọ: 
  Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
  Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường...
  Năm sáng tác: 2020
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Hoa khai phú quý

  Tác phẩm:  HOA ĐÀO
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 

  "Xuân đáo bình an tài lợi tiến
  Hoa khai phú quý lộc quyền lai"
   

  ..."
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Hoa Đào

  Tác phẩm:  HOA ĐÀO
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung: 

  "Xuân đáo bình an tài lợi tiến
  Hoa khai phú quý lộc quyền lai"
   

  ..."
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Lộc

  Tác phẩm:  LỘC
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung: 

  Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm
   

  ..."
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Hưng Thịnh

  Tác phẩm:  Hưng Thịnh
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa.
  Kích thước: 50x120 cm
  Nội dung: 
  Sinh ý Hưng long thông tứ hải
  Tài nguyên mậu dịch đạt tam giang
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Triện thư pháp

 • Triện thư pháp

 • Thư pháp chữ Lộc

  Tác phẩm: LỘC
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 35x65 cm

  Nội dung: 
  .Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm.
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phát

  Tác phẩm: PHÁT
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 35x65 cm

  Nội dung: 
  Tân tế tân xuân tân cảnh sắc
  Phát tài phát lộc phát vinh hoa
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com