Chủ đề Tình yêu - Vợ chồng
So sánh sản phẩm

Chủ đề Tình yêu - Vợ chồng

 • Thư pháp chữ Gia đình

  Tác phẩm: Gia Đình
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 80x80 cm

  Nội dung: 
  Hoà thuận một nhà thêm trăm phúc
  Bình an hai chữ giá ngàn vàng...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ CHA

  Tác phẩm: CHA
  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 50x90 cm
  Nội dung:
  Cha là chân lý rạng ngời
  Cha là điểm tựa suốt đời của con..
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.co
 • SONG NGƯ TÀI LỘC

  Tác phẩm: SONG NGƯ TÀI LỘC
  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung:
  Tài lộc bình an
  Gia đình hạnh phúc
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Lưỡng Nghi Đại Cát

  Tác phẩm: LƯỠNG NGHI ĐẠI CÁT
  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 60x60 cm

  Nội dung:
  Thời đáo hưng long phúc thọ hội
  Vận phùng phát đạt lộc tài sinh


   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
   

   
 • CHA MẸ

  Tác phẩm: CHA MẸ
  Nội dung
  Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
  Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha...
  Chất liệu: giấy bo mỹ thuật + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • HOÀ

  Tác phẩm: HOÀ
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
  Nội dung:
  Tâm hoà an phát
  Ý nghĩa: Lòng người hoà hợp thì sẽ phát triển ổn định
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • CHA MẸ

  Tác phẩm: CHA MẸ
  Nội dung
  Cầu cho cha được thanh nhàn
  Chúc cho mẹ được an khang tháng ngày...

  Chất liệu: giấy bo mỹ thuật + khung kính
  Kích thước: 50x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • LỘC

  Tác phẩm: LỘC

  Chất liệu: trục lụa bồi xuyến chỉ rồng
  Kích thước: 30x90 cm

  Nội dung:
  "Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm"


  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Websitethuphapngocdinh.com
 • VỢ CHỒNG

  Tác phẩm: VỢ CHỒNG
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 40x40 cm
  Nội dung:
  " Vợ chồng tình nghĩa trăm năm
  Ngọt bùi chia sẻ khó khăn vươn cùng
  ....."

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • GIA ĐÌNH

  Tác phẩm: Gia đình
  Chất liệu: giất hồng điều + khung kính
  Kích thước: 40x60 cm
  Nội dung:
  "Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hy sinh
  Con là lẽ sống niềm tin

  Là nguồn hành phúc gia đình ấm êm"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
   
 • GIA ĐÌNH

  Tác phẩmGia đình
  Chất liệu
  : Gỗ lồng mức
  Kích thước: 30X70 cm
  Nôi dung:
  "Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hy sinh
  Con là lẽ sống niềm tin
  Là nguồn hạnh phúc gia đình ấm êm".

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: thuphapngocdinh.com
 • NHẪN

  Tác phẩm: Nhẫn
  Chất liệu: giấy điều, khung kính
  Kích thước: 40x50 (cm)
  Nội dung:  
  "Có thành công nào lớn nhỏ
  Không từ kiên nhẫn mà nên
  Đường đời gập ghềnh gian khó
  Mang theo chữ nhẫn đừng quên"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/