Chủ đề Tình yêu - Vợ chồng
So sánh sản phẩm

Chủ đề Tình yêu - Vợ chồng

 • TRI ÂM

  Tác phẩm: TRI ÂM
  Nội dung
  "Ở đời thiếu bạn tri âm
  Như cây thiếu nắng như trầm thiếu hương".

  Chất liệu: giấy xuyến chỉ, giấy dó bồi lụa  + khung kính
  Kích thước: 60 x 80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tri Kỉ

  Tác phẩm:  TRI KỈ
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x70cm
  Nội dung: 
  Quen biết khắp thiên hạ
  Tri kỉ được mấy người
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo)0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Gia Đình

  Tác phẩm: Gia Đình
  Chất liệu: giấy xuyến bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 50x120 cm
  Nội dung: 
  Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hi sinh
  Con là lẽ sống niềm tin
  Là nguồn hạnh phúc gia đình ấm êm...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Hạnh Phúc

  Tác phẩm: Hạnh Phúc
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa.
  Kích thước: 50x120 cm
  Nội dung: 
  Phu thê thuận hòa
  Nhi tử thuận hiếu
  Hành xử thuận thiên
  Lộc tài thuận lợi...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Nhẫn

  Tác phẩm: 
  1. LƯỠNG NGHI ĐẠI CÁT

  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 60x60cm
  Nội dung:
  Tài lộc bình an
  Gia hòa viên mãn...
  2. THƯ PHÁP CHỮ NHẪN

  Chất liệu: giấy điều, dó
  Kích thước: 40x40 cm
  Nội dung: 
  Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
  Lùi một bước biển rộng trời cao...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Gia Đình

  Tác phẩm: Gia Đình 
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 50x80 cm

  Nội dung: 
  Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hy sinh
  Con là lẽ sống niềm tin
  Là nguồn Hạnh Phúc gia đình ấm êm...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Chữ Phúc Đức

  1. Tác phẩm chữ Phúc
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung:
  Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt
  Cành nhân bền vạn thuở hoa thơm...


  2. Tác phẩm chữ Đức
  Chất liệu: giấy điều mỹ thuật
  Kích thước: 40x40 cm
  Nội dung: 
  Người trồng cây hạnh để chơi
  Ta trồng cây đức để đời mai sau...

   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phúc

  Tác phẩm chữ Phúc
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 120 x 40cm
  Nội dung:
  Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt
  Cành nhân bền vạn thuở hoa thơm..


  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Thuận

  Tác phẩm: Chữ Thuận
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước:  60x60 (cm)
  N
  ội dung
  Phu thê thuận hòa
  Nhi tử thuận hiếu
  Hành xử thuận thiên
  Lộc tài thuận lợi..
   Ý nghĩa: 
  Vợ chồng hòa thuận với nhau
  Con cái hiếu thuận với cha mẹ
  Việc làm, ứng xử hợp với trời ( lẽ phi)
  Tài lộc sẽ được thuận lợi...
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: https://thuphapngocdinh.com/
 • Thư pháp chữ Tâm

  Tác phẩm: Chữ Tâm
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 50x80 cm

  N
  ội dung
  Trăm năm tính cuộc vuôn tròn
  Tâm bình mình trí khởi nguồn thành công...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Thuận

  Tác phẩm: Chữ Thuận
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước:  50 x 90 (cm)
  N
  ội dung
  Phu thê thuận hòa
  Nhi tử thuận hiếu
  Hành xử thuận thiên
  Lộc tài thuận lợi..
   Ý nghĩa: 
  Vợ chồng hòa thuận với nhau
  Con cái hiếu thuận với cha mẹ
  Việc làm, ứng xử hợp với trời ( lẽ phi)
  Tài lộc sẽ được thuận lợi...
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: https://thuphapngocdinh.com/
 • Thư pháp chữ Tâm

  Tác phẩm: Chữ Tâm
  Chất liệu: giấy điều + lá bồ đề xuất xứ Ấn Độ + khung kính
  Kích thước: 80x80 cm

  N
  ội dung
  Trăm năm tính cuộc vuôn tròn
  Tâm bình mình trí khởi nguồn thành công...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com