PHẬT
So sánh sản phẩm
PHẬT

PHẬT

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)
Giá sản phẩm0
Mã QR
Tác phẩm: PHẬT TÂM 
Nội dung
Sử dung cách chơi chữ Phật Tâm bằng quốc ngữ để họa nên hình tượng chữ PHẬT bằng Hán Nôm tạo thành hình tượng vị Tỳ kheo bái Đức QUán Âm 

Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
Kích thước: 60x60 cm
 
Liên hệ: Ngọc Đình 
Hotline: 0915869966, 0972 472 186
Email: ngocdinhshu@gmail.com
Website: http://thuphapngocdinh.com

Hotline  0915869966
Tác phẩm: PHẬT TÂM 
Nội dung
Sử dung cách chơi chữ Phật Tâm bằng quốc ngữ để họa nên hình tượng chữ PHẬT bằng Hán Nôm tạo thành hình tượng vị Tỳ kheo bái Đức QUán Âm 

Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
Kích thước: 60x60 cm
 
Liên hệ: Ngọc Đình 
Hotline: 0915869966, 0972 472 186
Email: ngocdinhshu@gmail.com
Website: http://thuphapngocdinh.com
Tags: