Thư pháp Ngọc Đình
So sánh sản phẩm

Sản phẩm


 • Tranh sen trên đá

  Tranh sen trên đá

  Tác phẩm: NHẪN ĐỂ THÀNH CÔNG
  Chất liệu: đá trắng tư nhiên, màu acrylic
  Kích thước: 25 cm, chân đế 4cm
  Nội dung:
  Tiểu sự nhẫn
  Đại sự thành... 
  ( Vi
  ệc nhỏ mà nhẫn được thì việc lớn ắt sẽ thành).
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh sen

  Tranh sen

  Tác phẩm: THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
  Chất liệu: đá trắng tư nhiên, màu acrylic
  Kích thước: 25 cm, chân đế 4cm
  Nội dung:
  Thuận buồm xuôi gió... 
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh hoa sen

  Tranh hoa sen

  Tác phẩm:  Tranh Hoa Sen
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa, làm khung theo yêu cầu,
  Kích thước: 50x80 cm

  Nội dung: 
  Hoa sen 
  Năm sáng tác: 2020
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • KỆ

  KỆ

  Tác phẩm: KỆ 
  Nội dung
  Mọi chuyện rồi sẽ qua!

  Chất liệu: giấy gaggo Nhật Bản  + khung kính
  Kích thước: 30 x 42 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com