Thư pháp Ngọc Đình
So sánh sản phẩm

Sản phẩm


 • Thư pháp Thầy cô

   
   
   
   
  Tác phẩm: Ơn Thầy
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 50x70 cm
  Nội dung: 
  Thời gian dẫu bạc mái đầu
  Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy...

   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com