Thư pháp
So sánh sản phẩm
 • Chủ đề Mùa xuân, chúc Tết

 • Thư pháp theo bộ, tứ quý

 • Chủ đề Hiếu - Cha mẹ - Gia đình

 • Thư pháp chữ Tâm

 • Thư pháp chữ Nhẫn

 • Chủ đề Tình yêu - Vợ chồng

 • Chủ đề cuộc sống

 • Chủ đề phật giáo

 • Chủ đề Thầy cô - Học hành

Thư pháp

 • PHẬT

  Tác phẩm: PHẬT TÂM 
  Nội dung
  Sử dung cách chơi chữ Phật Tâm bằng quốc ngữ để họa nên hình tượng chữ PHẬT bằng Hán Nôm tạo thành hình tượng vị Tỳ kheo bái Đức QUán Âm 

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x60 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • THẦN CHÚ ĐẠI BI

  Tác phẩm: THẦN CHÚ ĐẠI BI
  Nội dung: chép nội dung của chú Đại Bi 

  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa 
  Kích thước: 50x180 cm
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thanh Khí

  Tác phẩm: THANH KHÍ 
  Nội dung: Thanh Khí 
  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 35x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thiền Trà Nhất Vị

  Tác phẩm: THIỀN TRÀ NHẤT VỊ
  Nội dung: Thanh Khí 
  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa 
  Kích thước: 30x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thanh Khí

  Tác phẩm: THANH KHÍ 
  Nội dung: Thanh Khí 
  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 35x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tâm

  Tác phẩm: TÂM
  Nội dung

  Thuận thiên địa
  Hợp nhân tâm
  Vạn sự thành...

  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh Hoa Đào

  Tác phẩm: TRANH HOA ĐÀO
  Nội dung
  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60X80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đức

  Tác phẩm: ĐỨC
  Nội dung
  Người trồng cây hạnh để chơi
  Ta trồng cây Đức để đời mai sau...

  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Câu đối thờ 09

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ 
  Nội dung
  Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng...

  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Câu đối thờ 08

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ 
  Nội dung

  Tổ công tông đức thiên niên thịnh
  Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh...
  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Câu đối thờ 07

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ CHỮ PHÚC  
  Nội dung
  Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt cành
  Cành nhân bền vạn thủa hoa thơm...
  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ đỏ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Thành

  Tác phẩm: THÀNH
  Nội dung
  Thành danh bởi trải thời gian khổ
  Đạt chí nhờ qua buổi khốn cùng..

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com