Thư pháp
So sánh sản phẩm
 • Chủ đề Mùa xuân, chúc Tết

 • Thư pháp theo bộ, tứ quý

 • Chủ đề Hiếu - Cha mẹ - Gia đình

 • Thư pháp chữ Tâm

 • Thư pháp chữ Nhẫn

 • Chủ đề Tình yêu - Vợ chồng

 • Chủ đề cuộc sống

 • Chủ đề phật giáo

 • Chủ đề Thầy cô - Học hành

Thư pháp

 • Thư pháp chữ HỌC

  Tác phẩm: HỌC 
  Nội dung
  Chuyên cần đỗ đạt
  Chất liệu: giấy dó ta 4 lớp bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tĩnh

  Tác phẩm:TĨNH 
  Nội dung
  Trăm năm tính cuộc vuông tròn
  Tâm bình trí tĩnh khởi nguồn thành công..
  Chất liệu: giấy dó ta 4 lớp bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • MẸ

  Tác phẩm: MẸ
  Chất liệu: giấy xuyến chí bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • NHẪN

  Tác phẩm: NHẪN
  Nội dung
  Tiểu sự nhẫn
  Đại sự thành 
  Chất liệu: giấy dó VN bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Kim Cổ Thư Quán 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
   
   
   
   
 • THỜI GIAN

  Tác phẩm: THỜI GIAN 
  Chất liệu: giấy xuyến chí bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 45x135 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tâm Tài Đức

  Tác phẩm: TÂM TÀI ĐỨC
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 40x140 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • An Nhiên

  Tác phẩm: AN NHIÊN 
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa 
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • BÁCH NHẪN

  Tác phẩm: BÁCH NHẪN 
  Nội dung
  Viết 100 chữ nhẫn Hán tự bằng 5 thể thư pháp: chân, hành, thảo, triện, lệ.
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ, giấy dó bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915 86 99 66, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • TÂM ĐỨC

  Tác phẩm: TÂM ĐỨC
  Nội dung
  BÀI THƠ THEO YÊU CẦU RIÊNG 
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ, giấy dó bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 50x100 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915 86 99 66, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • BÁCH NHẪN

  Tác phẩm: BÁCH NHẪN 
  Nội dung
  Viết 100 chữ Nhẫn bằng Hán tự qua 5 thể chữ: chân, hành, triện, lệ và thảo. 
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ, giấy dó bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915 86 99 66, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • HƯNG THỊNH

  Tác phẩm: HƯNG 
  Nội dung
  "Thời đáo hưng long phúc thọ hội
  Vận phùng phát đạt lộc tài sinh"

  Chất liệu: giấy xuyến chỉ, giấy dó bồi lụa  + khung kính
  Kích thước: 60 x 80 cm

   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • TRI ÂM

  Tác phẩm: TRI ÂM
  Nội dung
  "Ở đời thiếu bạn tri âm
  Như cây thiếu nắng như trầm thiếu hương".

  Chất liệu: giấy xuyến chỉ, giấy dó bồi lụa  + khung kính
  Kích thước: 60 x 80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com