Thư pháp
So sánh sản phẩm
 • Chủ đề Mùa xuân, chúc Tết

 • Thư pháp theo bộ, tứ quý

 • Chủ đề Hiếu - Cha mẹ - Gia đình

 • Thư pháp chữ Tâm

 • Thư pháp chữ Nhẫn

 • Chủ đề Tình yêu - Vợ chồng

 • Chủ đề cuộc sống

 • Chủ đề phật giáo

 • Chủ đề Thầy cô - Học hành

Thư pháp

 • HÒA

  Tác phẩm: HÒA
  Nội dung
  Hòa khí sinh tài...
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ, giấy dó bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • NHẪN

  Tác phẩm: NHẪN
  Nội dung
  Chân thành và nhẫn nại là cơ sở cho mọi sự thành công...
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • KỆ

  Tác phẩm: KỆ 
  Nội dung
  Mọi chuyện rồi sẽ qua!

  Chất liệu: giấy gaggo Nhật Bản  + khung kính
  Kích thước: 30 x 42 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh dân gian

  Tác phẩm:  Phúc Lộc Thọ 
  Chất liệu: giấy dó, xuyến chỉ bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 60x80 cm

  Nội dung: 
  Tử tôn vạn đại

  Năm sáng tác: 2020
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • BUÔNG XẢ

  Tác phẩm: Buông Xả
  Chất liệu: giấy gango Nhật,  khung kính.
  Kích thước: 30x42 cm

  Nội dung: 
  Buông xả đi...
  Năm sáng tác: 2020
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Hoành phi câu đối

  Nội dung: 
  Viết chữ hoành phi câu đối, mẫu chữ hoành phi câu đối, khắc chữ hoành phi câu đối,....
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Khắc chữ lên đá

  Nội dung: 
  Nhận khắc chữ trên đá, khắc tên công ty lên đá, viết thư pháp đá cuội....
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Viết thư pháp lên áo

  Nội dung: 
  Viết chữ thư pháp, vẽ tranh lên áo, túi sách, 

  Chất liệu: các loại vải đũi, lụa, thô...
  Mực, màu chuyên viết vẽ trên vải, giặt ko phai, mềm như vải.

   

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Đại Bi Chú

  Tác phẩm:  Đại Bi Thần Chú ( Đại Bi Chú)
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa, làm khung theo yêu cầu,
  Kích thước: 50x180 cm

  Nội dung: 
  (Xem phần dưới đây) 
  Năm sáng tác: 2020
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Bát Nhã Tâm Kinh

  Tác phẩm:  Bát Nhã Tâm Kinh
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa, làm khung theo yêu cầu,
  Kích thước: 50x180 cm

  Nội dung: 
  (Xem phần dưới đây) 
  Năm sáng tác: 2020
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Phúc Lộc Thọ

  Tác phẩm:  Phúc Lộc Thọ 
  Chất liệu: giấy dó, xuyến chỉ bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 50x100 cm

  Nội dung: 
  Phúc:
   Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt 
  Cành nhân bền vạn thuở hoa thơm
  Lộc:
  Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm
  Thọ: 
  Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
  Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường...
  Năm sáng tác: 2020
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Phật Quang Phổ Chiếu

  Tác phẩm:  Phật Quang Phổ Chiếu 
  Chất liệu: vải bố Hàn Quốc bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 60x80 cm

  Nội dung: 
  "Phật quang phổ chiếu". 
  Năm sáng tác: 2020
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com