Thư pháp
So sánh sản phẩm
 • Chủ đề Mùa xuân, chúc Tết

 • Thư pháp theo bộ, tứ quý

 • Chủ đề Hiếu - Cha mẹ - Gia đình

 • Thư pháp chữ Tâm

 • Thư pháp chữ Nhẫn

 • Chủ đề Tình yêu - Vợ chồng

 • Chủ đề cuộc sống

 • Chủ đề phật giáo

 • Chủ đề Thầy cô - Học hành

Thư pháp

 • Thư pháp chữ An

  Tác phẩm:  AN
  Chất liệu: giấy điều, lụa, xuyến chỉ
  Kích thước: 50x90cm
  Nội dung: 
  Mở rộng tâm ra lòng thanh thản 
  An nhiên tự tại đời thong dong..

  Năm sáng tác: 2019
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo)0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Sống

  Tác phẩm:  SỐNG 
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x70cm
  Nội dung: 
  Sống trong đời sống cần có một tấm lòng( Trịnh Công Sơn).
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo)0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ MỘNG

  Tác phẩm:  MỘNG
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x70cm
  Nội dung: 
  Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
  Được mất bại thành bỗng hoá hư không
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo)0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tri Kỉ

  Tác phẩm:  TRI KỈ
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x70cm
  Nội dung: 
  Quen biết khắp thiên hạ
  Tri kỉ được mấy người
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo)0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đạo

  Tác phẩm:  ĐẠO
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  Đời không giông tố tâm không sáng
  Đạo chẳng phong ba đạo chẳng thành
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Vinh Hoa

  Tác phẩm:  VINH HOA 
  Chất liệu: giấy điều
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  '''''.
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đức

  Tác phẩm:  ĐỨC 
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  Đức trọng nhân trường thọ
  Tâm khoan phúc tự lai...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tôn Sư Trọng Đạo

  Tác phẩm:  Tôn Sư Trọng Đạo
  Chất liệu: giấy điều, khung kính.
  Kích thước: 50x70 cm
  Nội dung: 
  "Thời gian dẫu bạc mái đầu
  Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy..."
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tri Ân

  Tác phẩm:  Ân Sư ( Ơn thầy)
  Chất liệu: giấy điều, khung kính.
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung: 
  "Thời gian dẫu bạc mái đầu
  Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy..."
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tôn Sư Trọng Đạo

  Tác phẩm:  Tôn Sư Trọng Đạo
  Chất liệu: giấy điều, khung kính.
  Kích thước: 50x70 cm
  Nội dung: 
  "Thời gian dẫu bạc mái đầu
  Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy..."
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tâm

  Tác phẩm: Chữ Tâm
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 50x80 cm

  N
  ội dung
  An nhiên hạnh phúc..
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo) , 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Cha Mẹ

  Tác phẩm: CHA MẸ
  Nội dung
  Ơn cha ngàn đời tâm tưởng mãi
  Nghĩa mẹ muôn thuở nhớ thương hoài

  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc
  Kích thước: 50x60 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 (Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/