Thư pháp
So sánh sản phẩm
 • Chủ đề Mùa xuân, chúc Tết

 • Thư pháp theo bộ, tứ quý

 • Chủ đề Hiếu - Cha mẹ - Gia đình

 • Thư pháp chữ Tâm

 • Thư pháp chữ Nhẫn

 • Chủ đề Tình yêu - Vợ chồng

 • Chủ đề cuộc sống

 • Chủ đề phật giáo

 • Chủ đề Thầy cô - Học hành

Thư pháp

 • Thư pháp chữ An

  Tác phẩm:  AN
  Chất liệu: giấy điều, khung kính.
  Kích thước: 50x70 cm
  Nội dung: 
  "An nhiên tự tại đời thong dong..."
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đạo

  Tác phẩm:  ĐẠO
  Chất liệu: lá sen tự nhiên ướp khô
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  Đời không giông tố tâm không sáng
  Đạo chẳng phong ba đạo chẳng thành
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phát

  Tác phẩm:  PHÁT 
  Chất liệu:giấy điều, xuyến bồi lụa
  Kích thước: 56x60 cm
  Nội dung: 
  Tân tế tân xuân tân cảnh sắc
  Phát tài phát lộc phát vinh hoa
  Năm sáng tác: 2019

   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đức

  Tác phẩm:  ĐỨC 
  Chất liệu: lá sen tự nhiên ướp khô
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  Đức trọng nhân trường thọ
  Tâm khoan phúc tự lai...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • PHẬT

  Tác phẩm: Phật
  Nội dung
  Phật tại tâm trung...
  Chất liệu: lá sen tự nhiên ướp khô + khung kính
  Kích thước: 50x60 cm
  Năm sáng tác: 2019

   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 (Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • CHA MẸ

  Tác phẩm: CHA MẸ
  Nội dung
  Nước biển mênh mông không đong đầy tình tình mẹ
  Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha...

  Chất liệu: lá sen tự nhiên ướp khô + khung kính
  Kích thước: 50x60 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 (Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
   
   
   
 • NGỘ

  Tác phẩm:  Ngộ
  Chất liệu: lá sen tự nhiên ướp khô
  Kích thước: 50x60 cm
  Nội dung: 
  Khi mê bùn chỉ là bùn
  Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Gia Đình

  Tác phẩm: Gia Đình
  Chất liệu: giấy xuyến bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 50x120 cm
  Nội dung: 
  Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hi sinh
  Con là lẽ sống niềm tin
  Là nguồn hạnh phúc gia đình ấm êm...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Hưng Thịnh

  Tác phẩm:  Hưng Thịnh
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa.
  Kích thước: 50x120 cm
  Nội dung: 
  Sinh ý Hưng long thông tứ hải
  Tài nguyên mậu dịch đạt tam giang
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Hạnh Phúc

  Tác phẩm: Hạnh Phúc
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa.
  Kích thước: 50x120 cm
  Nội dung: 
  Phu thê thuận hòa
  Nhi tử thuận hiếu
  Hành xử thuận thiên
  Lộc tài thuận lợi...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Cha

  Tác phẩm: Cha
  Chất liệu: giấy xuyến bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung: 
  Cha là chân lý rạng ngời
  Cha là điểm tựa muôn đời của con...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Cha Mẹ

  Tác phẩm: CHA MẸ
  Nội dung
  Ơn cha lành cao nhưu non Thái
  Nghĩa mẹ hiền sau tựa biển Đông

  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x60 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 (Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/