Thư pháp
So sánh sản phẩm
 • Chủ đề Mùa xuân, chúc Tết

 • Thư pháp theo bộ, tứ quý

 • Chủ đề Hiếu - Cha mẹ - Gia đình

 • Thư pháp chữ Tâm

 • Thư pháp chữ Nhẫn

 • Chủ đề Tình yêu - Vợ chồng

 • Chủ đề cuộc sống

 • Chủ đề phật giáo

 • Chủ đề Thầy cô - Học hành

Thư pháp

 • Thư pháp chữ Mẹ

  Tác phẩm: Mẹ 
  Chất liệu: giấy xuyến bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung: 
  Mẹ là suối nguồn yêu thương...
  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phật

  Tác phẩm: PHẬT
  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ, dó ( theo yêu cầu).
  Kích thước: 60x95 cm

  Nội dung: 
  Phật tại tâm, trung tâm hữu Phật...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Khắc chữ trên đá

  Tác phẩm: PHÚC  
  Chất liệu: đá tự nhiên

  Nội dung: 
  Khắc chữ PHÚC lên đá 
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Mẹ

  Tác phẩm: Mẹ 
  Chất liệu: giấy điều mỹ thuật
  Kích thước: 60x95 cm

  Nội dung: 
  Mẹ Hiền Bách Phúc
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Triện thư pháp

 • Thư pháp chữ Ngộ

  Tác phẩm: NGỘ
  Chất liệu: giấy điều mỹ thuật
  Kích thước: 60x95 cm

  Nội dung: 
  Trăm năm nhìn xuống đời mộng ảo
  Khoảnh khắc nhìn lên ngộ lẽ trời...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Triện thư pháp

 • Thư pháp chữ Lộc

  Tác phẩm: LỘC
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 35x65 cm

  Nội dung: 
  .Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm.
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Mẹ

  Tác phẩm: MẸ 
  Chất liệu: giấy điều mỹ thuật
  Kích thước: 60x95 cm

  Nội dung: 
  Mẹ bách phúc
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phát

  Tác phẩm: PHÁT
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 35x65 cm

  Nội dung: 
  Tân tế tân xuân tân cảnh sắc
  Phát tài phát lộc phát vinh hoa
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Nhẫn

  Tác phẩm: 
  1. LƯỠNG NGHI ĐẠI CÁT

  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 60x60cm
  Nội dung:
  Tài lộc bình an
  Gia hòa viên mãn...
  2. THƯ PHÁP CHỮ NHẪN

  Chất liệu: giấy điều, dó
  Kích thước: 40x40 cm
  Nội dung: 
  Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
  Lùi một bước biển rộng trời cao...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Gia Đình

  Tác phẩm: Gia Đình 
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 50x80 cm

  Nội dung: 
  Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hy sinh
  Con là lẽ sống niềm tin
  Là nguồn Hạnh Phúc gia đình ấm êm...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com