Thư pháp chữ Nhẫn
So sánh sản phẩm
Thư pháp chữ Nhẫn

Thư pháp chữ Nhẫn

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)
Giá sản phẩm0
Mã QR
Mã sản phẩmNH39
Tác phẩm: NHẪN
Chất liệu: giấy điều, lụa
Kích thước: 60x90 cm
Nội dung:
Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày.
Muốn hoà thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu.

Đứng đầu trăm nết, đức nhẫn nhịn là cao.
Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý.
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ.
Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm.
Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ.
Tự mình nhẫn nhịn trước, ai ai cũng mến yêu.
Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay!

.. 
Liên hệ: Ngọc Đình 
Hotline0915869966, 0972 472 186
Email: ngocdinhshu@gmail.com
Website: http://thuphapngocdinh.com

Hotline  0915869966
Tác phẩm: NHẪN
Chất liệu: giấy điều, lụa
Kích thước: 60x90 cm
Nội dung:
Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày.
Muốn hoà thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu.

Đứng đầu trăm nết, đức nhẫn nhịn là cao.
Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý.
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ.
Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm.
Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ.
Tự mình nhẫn nhịn trước, ai ai cũng mến yêu.
Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay!

.. 
Liên hệ: Ngọc Đình 
Hotline0915869966, 0972 472 186
Email: ngocdinhshu@gmail.com
Website: http://thuphapngocdinh.com