Thư pháp chữ Tâm
So sánh sản phẩm

Thư pháp chữ Tâm

 • Tranh sen trên đá

  Tác phẩm: NHẪN ĐỂ THÀNH CÔNG
  Chất liệu: đá trắng tư nhiên, màu acrylic
  Kích thước: 25 cm, chân đế 4cm
  Nội dung:
  Tiểu sự nhẫn
  Đại sự thành... 
  ( Vi
  ệc nhỏ mà nhẫn được thì việc lớn ắt sẽ thành).
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Cha Mẹ Con

  Tác phẩm: Đức
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 50x100 cm

  Nội dung: 
  Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hy sinh
  Con là lẽ sống niềm tin
  Là nguồn hạnh phúc gia đình ấm êm
  ...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Thuận

  Tác phẩm:  Ngũ Thuận
  Chất liệu: giấy dó sắc phong  + khung kính
  Kích thước: 45x 90 cm

  N
  ội dung
  Phu thê thuận hòa
  Nhi tử thuận hiếu
  Hành xử thuận thiên
  Lộc tài thuận lợi..
   Ý nghĩa: 
  Vợ chồng hòa thuận với nhau
  Con cái hiếu thuận với cha mẹ
  Việc làm, ứng xử hợp với trời ( lẽ phái)
  Tài lộc sẽ được thuận lợi...
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966
   (Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Thuận

  Tác phẩm: Chữ Thuận
  Chất liệu: giấy điều đỏ + khung kính
  Kích thước: 50x90 cm

  N
  ội dung
  Phu thê thuận hòa
  Nhi tử thuận hiếu
  Hành xử thuận thiên
  Lộc tài thuận lợi..
   Ý nghĩa: 
  Vợ chồng hòa thuận với nhau
  Con cái hiếu thuận với cha mẹ
  Việc làm, ứng xử hợp với trời ( lẽ phái)
  Tài lộc sẽ được thuận lợi...
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tâm

  Tác phẩm: Chữ Tâm
  Chất liệu: giấy điều đỏ + khung kính
  Kích thước: 80x80 cm

  N
  ội dung
  Chữ tâm độc tự thế mà hay
  Thành bại nên hư bởi chữ này
  Tuổi trẻ gắng rèn già cố giữ
  Cuôc đời thu trọn cả vào đây...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tâm

  Tác phẩm: Chữ Tâm
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 50x80 cm

  N
  ội dung
  Chữ tâm độc tự thế mà hay
  Thành bại nên hư bởi chữ này
  Tuổi trẻ gắng rèn già cố giữ
  Cuôc đời thu trọn cả vào đây...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Liên

  Tác phẩm: LIÊN
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung:
  Đấu tuyết ủy mai tiên
  Kình sương lưu cúc hậu
  Tư đồ hành hạ thời
  Trường dưỡng thiên niên ngẫu

  Dịch
  Trước, nhờ mai chọi tuyết
  Sau, dành cúc giãi sương
  Hành xử trong mùa hạ
  Nuôi ngó nghìn năm trường.
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ HOÀ

  Tác phẩm: HOÀ
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
  Nội dung:
  D
  ĩ hòa vi quý
  Hoà khí sinh tài
  Ý nghĩa
  Lấy sự hòa hợp làm điều quý báu 
  Hoà khí sinh ra tài lộc, đạt được thời vận và yên ổn vững chắc
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Chữ Mộng

  Tác phẩm: Chữ Mộng
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 50x100 cm
  N
  ội dung: 
  Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
  Được mất bại thành bốc hóa hư không
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh hoa Sen

  Tác phẩm: Hoa Sen
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x60 cm
   
 • Thư pháp chữ An Tịnh

  Tác phẩm: AN TỊNH
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 120x40cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Lưỡng Nghi Đại Cát

  Tác phẩm: LƯỠNG NGHI ĐẠI CÁT
  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 60x60 cm

  Nội dung:
  Thời đáo hưng long phúc thọ hội
  Vận phùng phát đạt lộc tài sinh


   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com