Thư pháp chữ Tâm
So sánh sản phẩm

Thư pháp chữ Tâm

 • Thư pháp chữ Tâm

  Tác phẩm: TÂM
  Nội dung

  Thuận thiên địa
  Hợp nhân tâm
  Vạn sự thành...

  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Đức

  Tác phẩm: ĐỨC
  Nội dung
  Người trồng cây hạnh để chơi
  Ta trồng cây Đức để đời mai sau...

  Chất liệu: giấy điều/xuyến chỉ bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tâm Tài Đức

  Tác phẩm: TÂM TÀI ĐỨC
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 40x140 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • TÂM ĐỨC

  Tác phẩm: TÂM ĐỨC
  Nội dung
  BÀI THƠ THEO YÊU CẦU RIÊNG 
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ, giấy dó bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 50x100 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915 86 99 66, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phật

  Tác phẩm:  PHẬT
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 60x150 cm
  Nội dung: 

  Mười bốn điều răn ĐỨc Phật dạy:

  1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
  2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
  3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
  4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
  5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
  6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
  7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
  8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
  9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
  10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
  11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
  13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
  14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.


  ..."

  Năm sáng tác: 2019
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tâm

  Tác phẩm: Chữ Tâm
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 50x80 cm

  N
  ội dung
  An nhiên hạnh phúc..
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo) , 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phật

  Tác phẩm: PHẬT
  Chất liệu: giấy điều, xuyến chỉ, dó ( theo yêu cầu).
  Kích thước: 60x95 cm

  Nội dung: 
  Phật tại tâm, trung tâm hữu Phật...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Mẹ

  Tác phẩm: MẸ 
  Chất liệu: giấy điều mỹ thuật
  Kích thước: 60x95 cm

  Nội dung: 
  Mẹ bách phúc
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tâm

  Tác phẩm: Chữ Tâm
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 50x80 cm

  N
  ội dung
  Trăm năm tính cuộc vuôn tròn
  Tâm bình mình trí khởi nguồn thành công...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tâm

  Tác phẩm: Chữ Tâm
  Chất liệu: giấy điều + lá bồ đề xuất xứ Ấn Độ + khung kính
  Kích thước: 80x80 cm

  N
  ội dung
  Trăm năm tính cuộc vuôn tròn
  Tâm bình mình trí khởi nguồn thành công...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Phúc Lộc Thọ

  Tác phẩm: PHÚC LỘC THỌ
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa, đóng khung kính.
  Kích thước: 30x80 cm
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh sen

  Tác phẩm: THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
  Chất liệu: đá trắng tư nhiên, màu acrylic
  Kích thước: 25 cm, chân đế 4cm
  Nội dung:
  Thuận buồm xuôi gió... 
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com