Thư pháp theo bộ, tứ quý
So sánh sản phẩm

Thư pháp theo bộ, tứ quý

 • Thư pháp chữ Nhẫn

  Tác phẩm: NHẪN
  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 55x100 cm
  Nội dung:
  C
  ó thành công nào lớn nhỏ
  Không từ kiên nhẫn mà nên
  Đường đời gập ghềnh gian khó
  Mang theo chữ nhẫn đừng quên...

  Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày.
  Muốn hoà thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu.

  Đứng đầu trăm nết, đức nhẫn nhịn là cao.
  Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý.
  Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ.
  Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm.
  Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ.
  Tự mình nhẫn nhịn trước, ai ai cũng mến yêu.
  Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay!

  .. 
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Lưỡng nghi đại cát

  Tác phẩm: LƯỠNG NGHI ĐẠI CÁT
  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung:
  Vợ chồng tình nghĩa trăm năm
  Ngọt bùi chia sẻ khó khăn vươn cùng.. 
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Cha Mẹ Con

  Tác phẩm: Đức
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 50x100 cm

  Nội dung: 
  Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hy sinh
  Con là lẽ sống niềm tin
  Là nguồn hạnh phúc gia đình ấm êm
  ...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Lộc

  Tác phẩm: Chữ Lộc
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x60 cm

  N
  ội dung
  Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ HOÀ

  Tác phẩm: HOÀ
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
  Nội dung:
  D
  ĩ hòa vi quý
  Hoà khí sinh tài
  Ý nghĩa
  Lấy sự hòa hợp làm điều quý báu 
  Hoà khí sinh ra tài lộc, đạt được thời vận và yên ổn vững chắc
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Tín

  Tác phẩm: Chữ Tín
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 50x100 cm
  N
  ội dung: 
  Tâm thành tín nghĩa
  Vạn sự công thành...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tam đa Phúc Lộc Thọ

  Tác phẩm:  Phúc Lộc Thọ
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ + khung kính
  Kích thước: 40x80 cm
  Nội dung:
  Phúc:
  Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt
  Cành nhân bền vạn thuở hoa thơm
  Lộc:
  Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm
  Thọ: 
  Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
  Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường.
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ An Tịnh

  Tác phẩm: AN TỊNH
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 120x40cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Chữ mừng Thọ

  Tác phẩm: Thư pháp ch Thọ
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ 
  Kích thước: 50x95 cm
  Nội dung:
  Thọ tỷ Nam sơn tùng bất lão
  Phúc như Đồng hải mãi trường lưu
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • SONG NGƯ TÀI LỘC

  Tác phẩm: SONG NGƯ TÀI LỘC
  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 60x60 cm
  Nội dung:
  Tài lộc bình an
  Gia đình hạnh phúc
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Lưỡng Nghi Đại Cát

  Tác phẩm: LƯỠNG NGHI ĐẠI CÁT
  Chất liệu: giấy điều, lụa
  Kích thước: 60x60 cm

  Nội dung:
  Thời đáo hưng long phúc thọ hội
  Vận phùng phát đạt lộc tài sinh


   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
   

   
 • CHA MẸ

  Tác phẩm: CHA MẸ
  Nội dung
  Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
  Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha...
  Chất liệu: giấy bo mỹ thuật + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/