Thư pháp theo bộ, tứ quý
So sánh sản phẩm

Thư pháp theo bộ, tứ quý

 • TRÍ THÀNH

  Tác phẩm: TRÍ THÀNH
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 50x80 cm
  Nội dung:
  Tâm bình minh trí
  Đức đạt tài thành
  Vạn sự an yên
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • HOÀ

  Tác phẩm: HOÀ
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
  Nội dung:
  Tâm hoà an phát
  Ý nghĩa: Lòng người hoà hợp thì sẽ phát triển ổn định
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • MẪU ĐƠN

  Tác phẩm: MẪU ĐƠN
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ  + khung kính
  Kích thước: 60x120 cm.

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • THUẬN

  Tác phẩm: THUẬN
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 60x80 cm
  Nội dung:
  Tâm hoà gia thuận
  Ý nghĩa: Lòng người hoà hợp thì gia đình vạn sự thuận lợi.

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • PHÚC LỘC THỌ

  Tác phẩm: PHÚC LỘC THỌ
  Nội dung
  - Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  - Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng
  - Thọ tuỷ nam sơn bất lão tùng
  Chất liệu: giấy bo mỹ thuật + khung kính
  Kích thước: 50x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • CÂU ĐỐI

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI
  Nội dung
  Khách đến vui cười mừng tao ngộ
  Người về sảng khoái nhắc tri âm ( Ngọc Đình)
  Chất liệu: xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 30x150 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • CÂU ĐỐI THỜ

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ
  Nội dung: 
  Tổ công tông đức thiên niên thịnh
  T hiếu tôn hiền vạn đại hưng
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 120x30 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • PHÚC MÃN ĐƯỜNG

  Tác phẩm: PHÚC MÃN ĐƯỜNG
  Nội dung: 
  Tổ công tông đức thiên niên thịnh
  Tôn tủ hiếu hiền vạn đại hưng
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 120x30 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • CÂU ĐỐI THỜ

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ
  Nội dung: 
  Tổ công tông đức thiên niên thịnh
  Tôn tủ hiếu hiền vạn đại hưng
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 120x30 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • CÂU ĐỐI THỜ

  Tác phẩm: CÂU ĐỐI THỜ
  Nội dung: 
  Tổ công tông đức thiên niên thịnh
  Tôn tủ hiếu hiền vạn đại hưng
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 120x30 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • PHÚC

  Tác phẩm: PHÚC
  Nội dung: Phúc lộc trường hưng ( phúc lộc phát triển dài lâu)
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 50x50 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • MAI LAN CÚC TRÚC

  Tác phẩm: MAI LAN CÚC TRÚC
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 30x70 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/