Thư pháp theo bộ, tứ quý
So sánh sản phẩm

Thư pháp theo bộ, tứ quý

 • LIÊN HOA

  Tác phẩm: LIÊN HOA
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 50x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • TÂM - TÀI - ĐỨC

  Tác phẩm: TÂM- TÀI - ĐỨC
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc + khung kính
  Kích thước: 40x40 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • MAI LAN CÚC TRÚC

  Tác phẩm: MAI LAN CÚC TRÚC
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 30x70 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • CHA MẸ

  Tác phẩm: Cha Mẹ
  Chất liệu: trục lụa bồi xuyến chỉ rồng
  Kích thước: 30x90 cm
  Nội dung:
  " Cha là chân lý rạng ngời
  Cha là điểm tựa muôn đời của con ....
  "
  " Con dù lớn vẫn là con của mẹ 
  Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con..."

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • XUÂN HẠ THU ĐÔNG

  Tác phẩm: Xuân Hạ Thu Đông
  Chất liệu: trục lụa bồi xuyến
  Kích thước: 30 x 120 cm

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • MAI LAN CÚC TRÚC

  Tác phẩm: Mai lan Cúc Trúc
  Chất liệu: trục lụa bồi xuyến
  Kích thước: 35 x 120 cm

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • Mai Lan Cúc Trúc