Thư pháp theo bộ, tứ quý
So sánh sản phẩm

Thư pháp theo bộ, tứ quý

 • Thư pháp chữ Tín

  Tác phẩm: TÍN 
  Nội dung
  Tâm thành tín nghĩa
  Vạn sự cát tường...

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phúc

  Tác phẩm: PHÚC 
  Nội dung
  Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng 

  Chất liệu: giấy điều bồi lụa + khung kính
  Kích thước: 60x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Phúc Lộc Thọ

  Tác phẩm:  Phúc Lộc Thọ 
  Chất liệu: giấy dó, xuyến chỉ bồi lụa, khung kính.
  Kích thước: 50x100 cm

  Nội dung: 
  Phúc:
   Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt 
  Cành nhân bền vạn thuở hoa thơm
  Lộc:
  Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm
  Thọ: 
  Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
  Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường...
  Năm sáng tác: 2020
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Lộc

  Tác phẩm: LỘC
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 35x65 cm

  Nội dung: 
  .Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm.
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Phúc

  Tác phẩm chữ Phúc
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa
  Kích thước: 120 x 40cm
  Nội dung:
  Cội phúc lớn muôn đời quả ngọt
  Cành nhân bền vạn thuở hoa thơm..


  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Lộc

  Tác phẩm: Lộc
  Kích thước: 40x120 cm
  Chất liệu: giấy xuyến chỉ bồi lụa.

  Nội dung
  Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm
  ( Nhiều tài nhiều lộc nhiều phúc đức
  Được thời được lợi được lòng người).

  Liên hệThư pháp Ngọc Đình
  Hotline: 0915 86 9966 (Zalo), 0972472186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: thuphapngocdinh.com

   
 • Tranh vẽ hoa đào

  Tác phẩm: Hoa đào đại cát
  Kích thước: 50x90 cm
  Chất liệu xuyến chỉ bồi lụa

  Nội dung:
  Đa tài đa lộc đa phúc đức
  Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm

  Liên hệ: Thư pháp Ngọc Đình
  Hotline: 0915 86 99 66 ( Có Zalo), 0972472186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: thuphapngocdinh.com

   
 • Tranh Lợn Âm Dương

  Tác phẩm: Lợn Âm Dương
  Kích thước: 30x50 cm
  Chất liệu: giấy dó
  Nội dung: 
  Ý nghĩa của tranh lợn Âm Dương: 
  - Biểu tượng Âm Dương thể hiện cuộc sống có âm và có dương, có nóng có lạnh, có cương có nhu... luôn song hành, vận chuyển. 
  - Hình ảnh con lợn béo tốt thể hiện tín ngưỡng phồn thực của nhân dân ta, luôn ước mơ cuộc sống sung túc no đủ, luôn vận động sống hòa hợp với thiên nhiên, với con người trong xã hội để đạt được sự sinh sôi nảy nở và phát triển.

  Liên hệ: Thư pháp Ngọc Đình
  Hotline: 0915 86 99 66( có Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: thuphapngodinh.com
 • Tranh vẽ hoa mai

  Tác phẩm: Hoa Mai
  Kích thước: 50x90 cm
  Chất liệu: Xuyến chỉ bồi lụa 
  Nội dung: 
  Lộc biếc mai vàng năm hạnh phúc
  Đời vui sức khỏe tết an khang

  Liên hệ: Thư pháp Ngọc Đình
  Hotline: 0915 86 99 66 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinshu@gmail.com
  Website: thuphapngocdinh.com

   
 • Thư pháp chữ Hưng

  Tác phẩm: Chữ Hưng
  Chất liệu: giấy điều đỏ + khung kính
  Kích thước:  60 x 80 (cm)
  N
  ội dung
  Thời đáo hưng long phúc thọ hội
  Vận phùng phát đạt lộc tài sinh...
   Ý nghĩa: 
  Thời cơ đến, những điều phúc thọ hội tụ
  Gặp thời thì lộc tài sinh sôi phát triển...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp chữ Trí

  Tác phẩm: Chữ TRÍ
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 50x80 cm
  N
  ội dung: 
  Tâm bình minh trí
  Vạn sự cát thành...
  Ý nghĩa​: Khi lòng bình tĩnh, trí tuệ sáng suốt thì mọi việc sẽ thành tốt lành...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo) , 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Ninh tĩnh trí viễn

  Tác phẩm: NINH TĨNH TRÍ VIỄN
  Chất liệu: giấy điều + khung kính
  Kích thước: 60x60 cm
  N
  ội dung: 
  yên tĩnh trí tuệ vươn xa...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com