Tranh bút lửa
So sánh sản phẩm

Tranh bút lửa

 • Khắc chữ trên đá

  Tác phẩm: PHÚC  
  Chất liệu: đá tự nhiên

  Nội dung: 
  Khắc chữ PHÚC lên đá 
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966 ( Zalo), 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Triện thư pháp

 • Tranh bút lửa chữ Phúc

  Tác phẩm: Thư pháp bút lửa Phúc Lộc Thọ
  Chất liệu: gỗ 
  Kích thước: 30x50 cm
  Nội dung:
  Ph
  úc như Đồng hải trường lưu thuỷ...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Tranh Bút lửa Phúc Lộc Thọ

  Tác phẩm: Thư pháp bút lửa Phúc Lộc Thọ
  Chất liệu: gỗ 
  Kích thước: 30x50 cm
  Nội dung:
  Ph
  úc như Đồng hải trường lưu thuỷ
  Lộc tiến vinh vinh tử tôn hưng
  Thọ tủ nam sơn bất lão tùng...
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • Thư pháp bút lửa chữ LỘC

  Tác phẩm: Thư pháp bút lửa chữ LỘC
  Chất liệu: gỗ 
  Kích thước: 30x50 cm
  Nội dung:
  L
  ộc tấn vinh hoa, tử tôn hưng...
  Ý nghĩa
  Hoà khí sinh ra tài lộc, đạt được thời vận và yên ổn vững chắc
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • PHÚC

  Tác phẩm: Phúc
  Chất liệu:
   gỗ lồng mức
  Kích thước: 30x70 cm
  Nội dung: 
  "Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh
  Lộc tiến vinh hoa tử tôn hưng"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • CHA MẸ

  Tác phẩm: Cha Mẹ
  Chất liệu: Gỗ lồng mức
  Kích thước: 30x60 cm
  Nội dung:
  "Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
  Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • GIA ĐÌNH

  Tác phẩmGia đình
  Chất liệu
  : Gỗ lồng mức
  Kích thước: 30X70 cm
  Nôi dung:
  "Cha là chân lý rạng ngời
  Mẹ là gương sáng trọn đời hy sinh
  Con là lẽ sống niềm tin
  Là nguồn hạnh phúc gia đình ấm êm".

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: thuphapngocdinh.com
 • TRÍ

  Tác phẩmTrí( trí tuệ)
  Chất liệu: Gỗ lồng mức
  Kích thước: 30x70 cm
  Nội dung: 
  "Đời vô thường lấy tâm làm điểm sáng
  Trí mở đường dẫn lối phân minh"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • VỢ CHỒNG

  Tác phẩmVợ chồng
  Chất liệu: gỗ lồng mức
  Kích thước: 30x70 (cm)
  Nội dung:
  "Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
  Thương nhau đến lúc bạc đầu càng thương"

  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/