Tranh sơn dầu
So sánh sản phẩm

Tranh sơn dầu

 • MẶC TRÚC

  Tác phẩm: MẶC TRÚC
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 50x50 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com
 • MAI LAN CÚC TRÚC

  Tác phẩm: MAI LAN CÚC TRÚC
  Chất liệu: giất dó + khung kính
  Kích thước: 30x70 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • LIÊN HOA

  Tác phẩm: LIÊN HOA
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 50x120 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • TÂM - TÀI - ĐỨC

  Tác phẩm: TÂM- TÀI - ĐỨC
  Chất liệu: vải toan Hàn Quốc + khung kính
  Kích thước: 40x40 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/
 • LIÊN HOA

  Tác phẩm: LIÊN HOA
  Chất liệu: giất điều + khung kính
  Kích thước: 70x90 cm
   
  Liên hệ: Ngọc Đình 
  Hotline: 0915869966, 0972 472 186
  Email: ngocdinhshu@gmail.com
  Website: http://thuphapngocdinh.com/